Werken
bij Plantein

Plantein = Patyna geworden!

Per 1-1-2016 is Plantein, samen met Zorggroep Tellens, gefuseerd tot Patyna. Voor meer informatie over werken bij Patyna en actuele vacatures, verwijzen wij je graag door naar www.werkenbijpatyna.nl.